Syrianska-Arameiska Ungdomsföreningen i Södertälje

SAUF Södertälje är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsförening.
Syrianska Ungdomsföreningen i Södertälje bildades under 2008 och har sedan dess varit i medlemsförening till både SAUF Region Stockholm och Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet. Innan dess har ungdomsföreningen varit ett utskott i Syrianska Föreningen i Södertälje. Under årsmötet år 2013 bytte föreningen namn till Syrianska-Arameiska Ungdomsföreningen i Södertälje.
Dess säte ligger i Södertälje. 

SAUF:s uppgift är att tillvarata de syrianska-arameiska ungdomarnas intressen på det kulturella och sociala planet. Idag har SAUF Södertälje ca 2000 medlemmar runtom i Södertälje.

En annan viktig fråga som på senare år fått stor uppmärksamhet är utbildningens roll i de syrianska-arameiska ungdomarnas liv. Med den turbulens och komplexitet som råder i dagens omvärld är det lätt att konstatera att utbildningen är viktig och bör prioriteras högt. Att ha välutbildade ungdomar medför en viss flexibilitet som gör det möjligt att kunna hänga med i den snabba utvecklings- och förändringstakten. Därför är uppmuntran till utbildning en del av SAUF:s viktiga arbete.

Distrikt

SRS   - 
SAUF Region Stockholm

Förbund
SAUF  - Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige

 


Logotype_SAUF_Södertälje.png