Nyinvald styrelse år 2014!

På dagens årsmöte valdes en ny styrelse in till SAUF Södertälje. Den nyinvalda styrelsen har en bred kunskap och erfarenheter inom olika branscher/yrken/utbildningar. 

Följande styrelse valdes in: 

Ordförande: Gabriel Varli

Vice ordförande: Sara Kassir

Kassör: Kevin Varli

Sekreterare: Jennifer Halef

Ledamöter: Abraham Barsaddo, Kristian Halef och Neila Ercan

Suppleanter: Lucas Melkemichel och Mayk Chamoun

Valberedning: Musa Alptekin (sammankallande) och Hanna Shabo

Revisorer: Andrias Adis och Nahir Barmousa

 

Vi tackar den föregående styrelsen för sitt stora engagemang och jobb och samtidigt välkomnar den nya styrelsen, samt önskar dem ett stort lycka till i deras arbete i SAUF Södertälje!