Inspiration och utbyte av erfarenheter kring aktuella ungdomsfrågor

Välkommen till en dag med utväxling av erfarenheter av aktuella ungdomsfrågor.

 

Så här ser programmet ut:

- Reflektion och dialog kring ungas psykiska (o)hälsan.

- Idéer och förslag på aktiviteter till Ung i Telge.

- Namnförslag, vad ska vi kalla "huset" där Ung i Telge har sin verksamhet?

 

Aktiviteten äger rum torsdagen den 5 december 2013 mellan kl.16:30-20:00. 

 

Aktiviteten arrangeras av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, Sauf Södertälje, SSU Södertälje, MUF Södertälje, SFRIS, Attention och Södertälje Kommun.


Pressmeddelande_ungdomskonf_131205.pdf