"Nu kan man lägga mer fokus på fler aktiviteter"

SAUF Södertälje har fått en ny styrelse för året 2013.
Redan efter första dagen var planeringarna i full fas för att utföra aktiviteter för den syrianska (arameiska) ungdomen i Södertälje. Man hade lite workshops och diskussioner om vad ungdomarna i Södertälje vill göra.

Den nya styrelsen har en ljus framtid där de gamla styrelserna har lagt en grund för ungdomsföreningen. Nu behöver man inte fokusera så mycket på all formalia och organisationsstruktur, som man gjorde förr, utan nu kan man lägga mer fokus på fler aktiviteter och se till att ungdomarna i Södertälje engagerar sig ännu mer i lokalföreningen, säger ordförande Liliyan Abdiyo. SAUF Södertälje kommer under året 2013 att satsa på att vara nytänkande, kreativa och se till att fånga den syrianska (arameiska) ungdomen i Södertälje för att dels väcka deras intresse för den syrianska (arameiska) identiteten men också för att värna om språket, kulturen och mycket mera. Därför riktar vi oss till alla ungdomar i Södertälje och hälsar er välkomna till en nystart med den nya styrelsen och en nystart som kommer innebära fler aktiviteter och flera vänner.

Den nya styrelsen valda av årsmötet den 17 mars 2013: Ordförande: Liliyan Abdiyo
Vice ordförande: Abraham Barsaddo
Kassör: Jonathan Saaido

Sekreterare: Sandra Elias
Ledamot: Gabriel Varli
Ledamot: Kristian Halef
Ledamot: Cynthia Elias
Ledamot: Maria Zeito

Suppleant: Kevin Varli

Intern revisor: Musa Alptekin
Intern revisor: Andrias Adis

Valberedning: Hobil Varli (sammankallare)
Valberedning: George Alptekin

 

Välkomna till ett nytt år med SAUF Södertälje!
 

  

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->