Öppen inbjudan till ny ledarskapsutbildning för arameiska (syrianska) ungdomar i Sverige

 


 

Syriac Universal Alliance (SUA) har vid några omgångar anordnat ledarskapsutbildningar för arameiska (syrianska) ungdomar. Nu planerar SUA ytterligare en ny ledarskapsutbildning i samarbete med Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet.

SUA YOUTH ACADEMYS TREDJE STUDY SESSION: UNG ARAMEISK (SYRIANSK) LEDARSKAP OCH IDENTITET|14-16 OKTOBER 2011|KENORO CAMP, SVERIGE
 

SUA:s första ledarskapsutbildning gick av stapeln i Suryoyo Sats lokaler i Tyskland och för inte så länge sedan hölls den framgångsrika ledarskapsutbildningen i Strasbourg med stöd av Europarådet.
 
Nu är det snart dags för den tredje ledarskapsutbildningen där SUA Youth Academy tillsammans med Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF, och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF, ger en ny chans för unga arameiska (syrianska) ledartalanger att utveckla sitt ledarskap ytterligare. Vidare erbjuder ledarskapsutbildningen till att stärka den arameiska (syrianska) identiteten.

Utbildningen sker mellan den 14 till den 16 oktober i Kenoro Camp i Sverige där 30 arameiska (syrianska) deltagare får en unik chans att få en rejäl utbildning i ledarskap av erfarna handledare och framstående ledare. Under varje dag kommer utbildningsledarna att fokusera på ett specifikt ämne. De kommer att gå igenom ledarskap och identitet i olika former och det kommer att erbjudas mycket tid till frågor och interaktiva diskussioner. 

SUA Youth Academy är den gren av SUA som ansvarar för att komma i kontakt med och utbilda arameiska (syrianska) ungdomar. Deras mål är att informera arameiska (syrianska) ungdomar om SUAs uppdrag och roll och förmedla vikten av SUAs arbete. Ett annat mål med SUAs ungdomsakademi är att headhunta ledartalanger för att sedan forma dem till framtidens arameiska (syrianska) ledare på lokal, ntaionell och internationell nivå.

Vårt folk är en definierad etnisk och religiös grupp men är dessvärre fortfarande inte erkända i våra hemländer. Vi har istället blivit förföljda, diskriminerade och utkastade från våra ursprungsländer. Dessa faktorer har påverkat vår arameiska (syrianska) självkänsla och förmågan att hantera en osäker framtid. SUA har tagit på sig rollen för att återupprätta vår nationella stolthet och kämpar för att skydda och utveckla det arameiska (syrianska) folket i hemlandet och i diasporan. I våra nya hemländer har våra ungdomar haft förmånen att åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet, demokrati och jämlikhet som var otänkbara för minoritetsgrupper där vi ursprungligen kommer ifrån.

Med tanke på att SUA är ansvarig för att leda vårt folk globalt är vi skyldiga att utbilda och styra våra ungdomar för att omsätta dessa värderingar i syfte att förbättra förhållandena i våra hemländer och samtidigt optimera våra positioner i diasporan. SUA måste förbereda dagens unga araméer (syrianer) för morgondagens ledarroller och garantera nya kvalificerade efterträdare. SUA Youth Academy kommer att förse våra ungdomar med kunskaper som ska förbereda dem inför den stora utmaningen att hantera och organisera araméerna (syrianerna) i diasporan samt leda ett statslöst folk till en bättre och säkrare framtid.

Vi hoppas att du har fått tillräckligt med information för att du ska fatta modet att delta i den tredje identitets- och ledarskapsutbildningen och vi ser fram emot att vi träffas snart.

För att anmäla dig till ledarskapsutbildningen och ta del av annan information se här:
www.sua-ngo.org/youthacademy 

För reklamsnuttar om ledarskapsutbildningen i Sverige se här:
http://www.youtube.com/watch?v=Fjah1CQpku8 (engelska)
http://www.youtube.com/watch?v=G8VLlcBriPM&feature=related (arameiska)

Läs mer om den internationella ledarskapsutbildningen i Strasbourg här:
http://www.youtube.com/watch?v=Y3jN_OfYJLA


SYRIAC UNIVERSAL ALLIANCE, SUA
SUA YOUTH ACADEMY
SYRIANSKA-ARAMEISKA UNGDOMSFÖRBUNDET, SAUF
SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKERFÖRBUNDET, SAAF